Kontakt

Signal Pirotehnika

SIGNAL AM d.o.o.

Obrtna cona Logatec 25

1370 Logatec

E-pošta: info@signal-pirotehnika.si

Url: www.signal-pirotehnika.si

GSM: 041-336-507

Družba je registrirana pod srg.št.2018/23939 pri okrajnem sodišču Ljubljana

Osnovni kapital družbe: 7.563,65 EUR

Matična številka: 8225524

Davčna številka: SI 12392430

Izjavljam, da sem davčni zavezanec in da sem zavezana plačevati davek na dodano vrednost.

POSLOVNI RAČUN: SI56 020250262764083 odprt pri NLB d.d. Ljubljana

 

Registrirane dejavnosti:

glavna dejavnost:

43.290 (Dr.inštaliranje pri gradnjah)

druge dejavnosti:

43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

46.190 Nespec.posr.pri prod.raznovrstnih izd.

46.900 Nespecializirana trg.db.

47.789 Dr.trg.dr.v dr.spec.prodajalnah

47.910 Trg.dr.po pošti ali po internetu

73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

 

Številka dovoljenja za promet s pirotehničnimi izdelki: 216-87/2018-3, z dne 02.07.2018 za prodajo pirotehničnih izdelkov kategorije F1, F2, F3, T1 in P1 v prostorih na zgornjem naslovu.

 

 

Zemljevid